Sosyal Güvenlik Kurumu,tıbbi cihaz ve diğer medikal ürünlerin ödenek bedelleri üzerinden kesinti uygulamaktadır. Kesinti oranları Emekliler için % 10, Çalışanlar için ise % 20 olarak gerçekleşmektedir.